Jakie przyrządy fitness warto mieć w domu?

Jakie przyrządy fitness warto mieć w domu?

Zanim zaproszę Cię do wspólnych ćwiczeń, chciałabym przedstawić Ci krótką, subiektywną listę sprzętów / przyrządów (niepotrzebne skreślić 😉 ), którą warto mieć w domu. I często używać, oczywiście!